AROA, REPARTIMENT PUBLICITARI

UN NOU CONCEPTE DE DISTRIBUIR PUBLICITAT

UN CARÀCTER NÒMADA

Som els creadors de la marca Aroa. Una empresa de repartiment publicitari que destaca per la seva predisposició, professionalitat, confiança, tant als clients com en el contacte amb comerços o particulars. Una marca on l’empatia i el valor humà són els valors afegits de l’empresa.

Hem treballat amb Aroa per puntualitzar i plasmar els eixos més importants de la seva identitat en la nova imatge.

CONTENT PRODUCTION

Branding
Línia gràfica

GRAPHIC DESIGN

REPARTINT QUALITAT

Isotip i logotip

La imatge es va crear a partir de cinc elements imprescindibles que l’empresa volia mantenir: tipografia moderna, rapidesa, repartiment, bona voluntat i punter del mapa.

El resultat és un logotip concebut pels nous temps que evoca a la perfecció el seu propòsit:

Què? > publicitat (el sobre)

Com? > ràpid (filigrana del sobre com una au a l’esquerra)

On? > arreu (punter del mapa).

Tot això amb una forma moderna que es veu reflectida amb la tipografia del nom Aroa.

Brand concept

La marca vol destacar que reparteix publicitat allà on el client necessiti i amb la màxima professionalitat, per aquesta raó vam escollir aquest concepte per l’empresa.

“Repartim qualitat” va ser el brand concept de la marca.

Elements

Vam crear un llibre d’estils per la marca.

La tipografia primària escollida fou la Bebas Neue, però aquesta està disponible solament en majúscules, és per això, que vam buscar una segona font amb moltes més variables que evocava el mateix; la Century Gothic.

Amb el llibre d’estils podem marca les pautes per una utilització correcta del logo, les fonts, les paletes de colors i altres continguts.