THE GREATEST WORLD U17 FOOTBALL COMPETITION - MOROCCO

A NEW COMPETITION FOR NEW AGES

UNA GALÀXIA D’ESTRELLES

Som els creadors de la marca Prince Moulay Hassan International Cup. Una competició de les futures estrelles del futbol mundial, on cada estiu al Marroc, es posen a prova durant el mes d’agost davant de centenars de milers d’aficionats. Una marca que empatitza amb totes i cada una de les seus que recorren tot el Marroc i el Sàhara Occidental.

Una marca internacional que va agafant el pes a nivell futbolístic mundial.

CONTENT PRODUCTION

Branding
Línia gràfica
Disseny del trofeu

ENGAGEMENT MARKETING

Posicionament de marca
Xarxes socials

DIGITAL

Web design
App desing

Express the talent.

Let’s football.

CERCANT L’EXCEL·LÈNCIA

Isotip i logotip

La imatge es va crear a partir de quatre conceptes bàsics, els quans van servir per crear l’isotip. A part, incorporava conceptes arrelats a la marca com:

Descobriment, dinamisme, energia, intensitat, emotivitat
internacionalització, joventut.

Per si sola, la marca va incorporar els conceptes de poder, dinamisme, brillant, virtuositat,
grandesa, excel·lència, valor, talent, transcendència, qualitat i inmensitat.

Brand concept

La marca es va concebre com un fòrum on es troben les futures estrelles del món del futbol. Per això, la reivindicació de la «galàxia del talent» havia d’acompanyar la marca al màxim.

«Galaxy of talent» va ser el brand concept de la marca.

Elements

Al crear el manual de marca, són molts els elements que s’en deriven.

La tipografia primaria escollida fou la Helvetica Neue, amb totes les seves variants i la Heavy Condensed 86 com a tipografia secundaria. Llavors, la Noto Sans CJK  i Cairo per tipografies pel mercat asiàtic.

Amb el manual de marca creat, vam poder desenvolupar els elements per la web, app, retransmició televisiva, màrqueting online i offline.

Aquest projecte va ser el primer a nivell internacional.